Stawki za odpady

Poznaj obowiązujące stawki za osobę

W 2023 roku stawki za gospodarowanie odpadami wynoszą:

35 zł

zbiórka selektywna

Na bonifikatę w wysokości 3 zł mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku.

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych stawki wynoszą:

  • 240 zł rocznie w przypadku zbiórki selektywnej.