Stawki za odpady

Poznaj obowiązujące stawki za osobę

W 2021 stawki za gospodarowanie odpadami wynoszą:

25 zł

zbiórka selektywna

Na bonifikatę w wysokości 1 zł mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku.

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych stawki wynoszą:

  • 169 zł rocznie w przypadku zbiórki selektywnej.