Śmieci na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2020r. śmieci na nowych zasadach.

NOWE ZASADY

Podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że wszyscy bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe śmieci, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych, powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

KARA ZA BRAK SEGREGACJI ŚMIECI

Konsekwencje braku segregacji odpadów, jeśli chodzi o stronę finansową, mogą być dotkliwe i wynosić dwukrotność stawki podstawowej za osobę zgłoszoną w deklaracji.

Najprościej mówiąc, gdy użytkownik nieruchomości nie segreguje odpadów, które wytwarza, płaci zdecydowanie więcej. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej.

Szczególnie w tym ostatnim obszarze warto zadbać o skrupulatność segregacji – wystarczy, że jedna osoba będzie źle segregować śmieci, by konsekwencje tego ponieśli wszyscy pozostali mieszkańcy. Warto więc dzielić się swoją wiedzą z sąsiadami, aby wszyscy mieszkańcy naszej Gminy doskonale znali zasady segregacji!

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GOSPODARCE ODPADAMI

Zgodnie z przepisami ustawy, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

  • wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania każdego rodzaju odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym oraz czystości,
  • zapewnienia swobodnego dostępu do nich dla przedsiębiorstwa odbierającego śmieci,
  • utrzymania porządku i czystości miejsca gromadzenia odpadów.