PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
PSZOK

Lokalizacja:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gniewkowie zlokalizowany jest przy ul. 17 Stycznia 22 w Gniewkowie.

Zobacz lokalizację w mapach Google

Godziny otwarcia:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 17 stycznia 22 w Gniewkowie świadczy usługi:

 • poniedziałek – piątek w godzinach: 7.00-15.00
 • sobota w godzinach: 9.00-13.00
  • od 1 marca do 30 listopada w każdą sobotę
  • od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego dwie soboty w miesiącu

 

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

Jakie odpady możesz dostarczyć do PSZOK:

 1. papier i tektura,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki,
 9. chemikalia,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. odpady tekstyliów i odzieży,
 15. zużyte opony – w ilości 4 sztuk na osobę wpisaną do deklaracji w ciągu roku (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych),
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 1 m3 na rok.

Pamiętaj!

 1. Pracownicy PSZOK wskażą Ci miejsce, w którym należy zostawić odpady, ale nie wyjmą przywiezionych odpadów z auta. Transport i rozładunek odpadów na terenie PSZOK to zadania należące do Ciebie.
 2. PSZOK to miejsce, w którym przyjmowane są odpady komunalne. Nie możesz zostawić tutaj odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.
 3. Wspólnie dbamy o nasze środowisko, dlatego pracownik może poprosić Cię o otwarcie worków w celu weryfikacji ich zawartości.
 4. Na terenie naszego Miasta i Gminy prowadzone są zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – informacje o terminach publikowane są na miejskich stronach internetowych. Wystarczy, że w dniu wywozu wystawisz odpady przed posesją przed godziną 7:00.

Kontakt z Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

52 355 84 52.