Jak segregować?

Potęga przetwarzania zaczyna się od segregacji czyli od Ciebie.

PAPIER

Wrzucamy:

 • książki, katalogi, zeszyty
 • papier biurowy
 • torby i worki papierowe
 • opakowania tekturowe
 • gazety, ulotki
 • czyste kartony

Nie wrzucamy:

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych (w tym ręczników papierowych)
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • papieru przebitkowego (rachunków, faktur)

Pamiętaj!

Przed wyrzuceniem odpadów z papieru i tektury, należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw.

SZKŁO

Wrzucamy:

 • butelki szklane
 • szklane słoiki
 • szklane pojemniki po kosmetykach
 • szklane opakowania po jogurtach i deserach
 • opakowania szklane po mlekach i sokach

Nie wrzucamy:

 • szkła stołowego, porcelany, ceramiki
 • szkła żaroodpornego, szkła zbrojonego
 • szyb okiennych i luster
 • żarówek i świetlówek
 • termometrów
 • zniczy

Pamiętaj!

Nie tłucz szklanych opakowań przed wrzuceniem do pojemnika. Butelki i słoiki wrzucaj opróżnione, bez zakrętek, zacisków, gumowych uszczelek. Opakowań nie trzeba myć ani zrywać z nich etykiet – tym zajmą się sortownie.

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 • plastikowe opakowania po żywności
 • puszki po napojach i konserwach
 • worki foliowe, reklamówki
 • kartony po mleku i sokach
 • drobny złom żelazny
 • butelki i zakrętki plastikowe
 • metalowe zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • butelek i pojemników po olejach niespożywczych
 • opakowań po lekach
 • sprzętu AGD i RTV
 • styropianu

Pamiętaj!

Starajmy się ograniczyć zużywanie plastiku! Jeśli jednak musisz wyrzucić plastikowe opakowanie – po odkręceniu nakrętki, zgnieć je dokładnie.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy:

 • warzywa i owoce
 • rozdrobnione liście i gałęzie
 • suchą trawę, chwasty
 • stary chleb, resztki żywności

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt
 • zepsutej żywności
 • płynnych resztek
 • leków
 • popiołu z węgla kamiennego
 • ziemi i kamieni
 • włosów, sierści
 • odchodów zwierząt

Pamiętaj!

Odpady wrzucaj bez dodatkowych opakowań, bezpośrednio do pojemnika.

ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy:

 • zepsutą żywność
 • porcelanę
 • popiół
 • zużyte materiały higieniczne
 • włosy i sierść

Pamiętaj!

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • zużyte opony – w ilości 4 sztuk na osobę wpisaną do deklaracji w ciągu roku (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 1 m3 na rok.