Czyste powietrze

Czyste powietrze w głównej mierze zależy od nas

Mamy prawo oddychać czystym powietrzem!

Wspólnie zadbajmy o naszą planetę, tak by cieszyć się zdrowiem i długim życiem. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosą dla naszego środowiska, a w konsekwencji dla nas – nieodpowiednie użytkowanie źródeł ciepła i niewłaściwe eksploatowanie energii.

Dlatego też w naszej Gminie wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, organizując różnorodne programy i proekologiczne akcje edukacyjne.

Jednym z nich jest uczestnictwo w programie „Czyste Powietrze”. Od 1 lipca 2021 r. program ten trwa w nieco zmienionej, bardziej przystępnej dla beneficjentów formule i ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych i przeprowadzenie termomodernizacji zabudowy jednorodzinnej (nie obejmuje to budynków wielolokalowych). Jest to ukłon w stronę ekologii i tym samym sukcesywne wykluczanie urządzeń grzewczych niespełniających norm, zgodnie z uchwałami antysmogowymi.

Zgodnie z wytycznymi możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie wspierające:

  • wymianę źródeł ciepła – likwidacja źródeł niskoemisyjnych na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • montaż źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne, fotowoltaika),
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę okien i drzwi.

W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, pokój nr 12. Szczegóły w sprawie programu można uzyskać pod nr tel. 52 354 30 15, 510 850 242.

Działajmy! By wspólnie dbać o nasze eko-dobra.